Witamy na stronie projektów realizowanych w ramach Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie - 2020 Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy.